HALLGATÓKNAK

 

Az alapképzéses diákoknak a három év alatt összesen három szakmai gyakorlatot szükséges teljesíteniük.  A mesterképzésen tanuló diákok esetében a két év alatt két szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlatok elvárt időtartama két hét, vagyis legalább 10 munkanap. A szakmai gyakorlatot biztosító szervezet a gyakorlatozó diákok számára kinevez egy munkahelyi tutort, aki a gyakorlat alatt koordinálja, követi és értékeli a diákok tevékenységét.

A gyakorlat alatt a diákok nyilvántartást vezetnek a napi tevékenységükről. A gyakorlat végeztével pedig a munkahelyi tutor kitölti az értékelőlapot, a diák pedig az önértékelőlapot. Az ehhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a Letölhető dokumentok résznél. A leadáshoz szükséges dokumentumcsomagot egy összefoglaló raport egészíti ki. A raportnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlatot biztosító szervezet rövid bemutatását, a gyakorlatot végző diák által végzett tevékenységek részletes bemutatását, valamint egy rövid összegzést a gyakorlatra vonatkozóan. A raport javasolt terjedelme 4-5 oldal.

A gyakorlatozó diák feladata továbbá, hogy a szervezettel kitöltesse, aláírassa és lepecsételtesse a szakmai gyakorlat egyezményt (conventie cadru) három példányban. Ezek közül egy példány visszakerül a szervezethez, egy példány marad az egyetemen, egy példány pedig a gyakorlatozó diáknál. Emellett az egyetem és a gyakorlatot biztosító szervezet között egy megállapodás (acord) is köttetik, amiből két példány szükséges. Egyik példány marad az egyetemnél, a másik példány pedig visszakerül a szervezethez. A megállapodás megkötése csak akkor szükséges, ha az illető szervezetnek az aktuális tanévre vonatkozóan nincs érvényes megállapodása a kommunikáció tanszékkel.

A leadáshoz szükséges dokumentumcsomag tehát tartalmazni fogja a munkahelyi tutor értékelőlapját, a napi tevékenység nyilvántartását, az önértékelőlapot, a szakmai gyakorlatot bemutató raportot, az egyezményt három példányban, illetve a megállapodást két példányban. A dokumentumcsomagot mappában, fedőlappal és tartalomjegyzékkel ellátva szükséges leadni a megjelölt határidőre a tanszéki titkárságon. A megjelölt időpontokat a Leadási határidők résznél lehet megtekinteni.

A szakmai gyakorlatokkal szembeni elvárás, hogy az elvégzett gyakorlatok különböző tevékenységi területeket fedjenek le. Jelenleg a három nagyobb terület a rendezvények, a médiaintézmények és a PR tevékenység köré épül. Emellett lehetőség van olyan specifikus tevékenységek végzésére is, mint online kommunikáció, arculattervezés, kiadványszerkesztés. A lehetőségek részletesebb bemutatása a Tevékenységi területek és Partner szervezetek részeknél található. A partner szervezetek között olyan intézmények találhatók, akikkel a tanszékünk már előzetesen együttműködési szerződést kötött, ezáltal pedig vállalták, hogy kommunikációs diákoknak gyakorlati lehetőséget biztosítanak.

A gyakorlatok értékelése a következő képlet szerint történik: 50% raport, önértékelő és napi tevékenység nyilvántartás, 30% munkahelyi tutor értékelőlap és 20% a szakmai gyakorlat rövid szóbeli bemutatása. A szóbeli bemutatásokra a leadási határidőknek megfelelő szessziós időszakban kerül sor.

Szakmai gyakorlat önértékelőlap

letöltés HU

Szakmai gyakorlat tutori értékelőlap

letöltés HU | letöltés RO

Szakmai gyakorlat munkaidő-nyilvántartás

letöltés HU

Szakmai gyakorlat megállapodás (szervezet és egyetem között) / 2 példány

letöltés RO

Szakmai gyakorlat egyezmény (szervezet és gyakorlatozó diák között) / 3 példány

letöltés RO

 

ALAPKÉPZÉS

 

ELSŐ RAPORT 

másodév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

MÁSODIK RAPORT 

másodév, második félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

HARMADIK RAPORT 

harmadév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

MESTERKÉPZÉS

 

ELSŐ RAPORT

elsőév, szeptemberi pótszesszió (második nap)

 

MÁSODIK RAPORT 

másodév, első szesszió (szesszió alatt)

 

Médiaintézményeknél
pl. interjúkészítés, hírszerkesztés, vágás, műsorvezetés, beszámolók megírása, sajtótájékoztatókón való részvétel, anyaggyűjtés, téma javaslatok megfogalmazása
 
Rendezvényeknél
pl. fundraising, protokoll feladatok, médiakapcsolatok, arculat megtervezése, helyszíni önkéntesség, kapcsolattartás, event promó, kommunikációs stratégia kidolgozása, saját rendezvény megszervezése
 
Szervezeteknél
pl. PR irodai feladatok ellátása, közlemények és szövegek megírása, online kommunikációs felületek kezelése, plakátok és egyéb arculathordozók tervezése, ügyfélkapcsolattartás, kommunikációs gyakorlat politikai szervezeteknél, jelöltek kommunikációjának szervezése

Szervezetek és cégek

Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ)

weboldal  | Facebook 

RMDSZ Főtitkárság

weboldal | Facebook

Váróterem Projekt

weboldal | Facebook 

Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)

weboldal | Facebook

Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF)

weboldal | Facebook

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)

weboldal | Facebook

Travelminit

weboldal | Facebook

 

Médiaintézmények

Paprika Rádió

weboldal | Facebook

Kolozsvári Rádió

weboldal | Facebook

Agnus Rádió

weboldal | Facebook

Maszol.ro hírportál

weboldal | Facebook

Transindex.ro hírportál

weboldal | Facebook

Perspektíva diáklap

weboldal | Facebook

Szabadság napilap

weboldal | Facebook

 

Rendezvények

BBTE Kommunikációs Napok

weboldal | Facebook

KMDSZ Diáknapok

weboldal | Facebook

Kolozsvári Magyar Napok

weboldal | Facebook

VIBE Fesztivál

weboldal | Facebook

 

Kapcsolattartó
Benedek István
benedek.istvan@fspac.ro

Az egyetemi oktatás gyakorlat-orientált képzésének támogatására jött létre a BBTE Kommunikáció szakkollégium, amelynek küldetése, hogy a téma iránt érdeklődők számára egy olyan környezetet teremtsen, amelyben az egyetemi hallgatók, a tanárok és a szakemberek segítségével gyakorlati kihívásokkal találkozhatnak.

 

A szakkollégium célkitűzései 

Kampány- és reklámkommunikációs tevékenységek vizsgálata és tervezése külső partnerek segítségével. A kampányok célcsoportjainak, céljainak és elvárt eredményeinek megfogalmazása. A kommunikáció szakon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése.

A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók promoválási és arculati tervek megvalósításán, illetve különböző kommunikációs projektekben dolgozhatnak. A munkafolyamat a megrendelői brief átvételével kezdődik, ezt követi az adott szervezet piaci környezetének a felmérése, a tervek kidolgozásához szükséges információk begyűjtése és feldolgozása, végezetül pedig a terv elkészítése és a javaslatok megfogalmazása.

 

Tevékenységek menete 

A félév során három előre meghirdetett találkozás a partner céggel a következő tematika szerint:
– a megrendelő szervezetek bemutatkozása és a briefek átadása,
– a csapatok félévközi beszámolója az eddigi megvalósításokról,
– az elkészült projektek bemutatása és kiértékelés.

A félév során a szakkollégisták számára különböző konzultációkat és készségfejlesztési workshopokat szervezünk, hogy ez által is gazdagodjon szakmai és személyes tudásuk.

Szakkolisok élménybeszámolók 

Nagyon hasznos és tartalmas heteket, hónapokat köszönhetek a szakkollégiumnak. A projektmunkák során megfigyelhettem, hogy milyen készségekkel rendelkezem és melyeken kell még fejleszteni, továbbá azt is, hogy miként tudok együtt dolgozni a csoporttársaimmal.

Lázár Beáta

A szakkollégiumnak hála megismertem egy számomra nagyon kedves egyesületet és embereket, a közös munka pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy a továbbiakban is együtt fogok dolgozni az egyesülettel. Mindenképp ajánlom a jövő generációnak is, hisz egy tökéletes lehetőség tapasztalat és gyakorlati tudás szerzésére.

Őrősi Renáta

A szakkollégiumban megtapasztalhattam, hogy mivel jár egy brief kidolgozása, hogyan zajlik élesben egy piackutatás és egy konkurenciaelemzés, illetve hogyan kell felépíteni egy kommunikációs tervet. A szakkollégiumnak köszönhetem, hogy sok hasznos tapasztalattal bővült az önéletrajzom, így pedig könnyebben tudok majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Pop Dávid

Miért éri meg? 

– egyéni tutoriális képzés
– szakmai kapcsolatépítési lehetőségek
– elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése
– valós projekteken dolgozás lehetősége
– távlatilag munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőség

Mit várunk el? 

– aktív szerepvállalás a projekt kidolgozásában
– folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel
– határidők betartása
– szakmailag igényes raportok leadása

 

Ki pályázhat? 

A BBTE KOMM szakkoliba jelentkezhet minden olyan alap- és mesterképzéses diák, aki a jelentkezés pillanatában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám szakon.

 

Helyek száma

10 fő

 

Megrendelői briefek 2018 

Bere a la Cluj megnézem 

Korzó Egyesület megnézem

Paprika Rádió megnézem

UBB Invent projekt megnézem

 

 

Kapcsolattartó
Krippán Kinga
krippán.kinga@gmail.com

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj 

A BBTE és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ösztöndíjprogram alapképzéses, mesteris és doktoris hallgatók számára. A “magyar Erasmus”-ként is emlegetett mobilitási programmal egy félévet (5 hónap) tanulhatsz a Kárpát-medence bármelyik államilag elismert felsőoktatási intézményében. További részletek a program hivatalos oldalán: megnézem

Erasmus+  

Félévente hirdetik meg az Erasmus+ mobilitási programot. A diákok minden szintű képzésen (alap, mester és doktorképzés) legtöbb 12 hónapot tölthetnek áthallgatáson. A mobilitás során kötelező teljesíteni a 30 kreditet a célországban. Az igényelhető havi támogatás célországok függvényében 450-500 euró között mozog. További részletek a program hivatalos oldalán: megézem

  KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71

TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: kommunikacio@fspac.ro