HALLGATÓKNAK

 

Szakmai gyakorlat önértékelőlap

letöltés HU

Szakmai gyakorlat tutori értékelőlap

letöltés HU | letöltés RO

Szakmai gyakorlat munkaidő-nyilvántartás

letöltés HU

 

ELSŐ RAPORT 

másodév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

MÁSODIK RAPORT 

másodév, második félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

HARMADIK RAPORT 

harmadév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

Szervezetek és cégek

Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ)

weboldal  | Facebook 

RMDSZ Főtitkárság

weboldal | Facebook

Váróterem Projekt

weboldal | Facebook 

Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)

weboldal | Facebook

Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF)

weboldal | Facebook

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)

weboldal | Facebook

 

Médiaintézmények

Paprika Rádió

weboldal | Facebook

Kolozsvári Rádió

weboldal | Facebook

Agnus Rádió

weboldal | Facebook

Maszol.ro hírportál

weboldal | Facebook

Transindex.ro hírportál

weboldal | Facebook

Perspektíva diáklap

weboldal | Facebook

Szabadság napilap

weboldal | Facebook

 

Rendezvények

BBTE Kommunikációs Napok

weboldal | Facebook

KMDSZ Diáknapok

weboldal | Facebook

Kolozsvári Magyar Napok

weboldal | Facebook

VIBE Fesztivál

weboldal | Facebook

 

Kapcsolattartó
Benedek István
benedek.istvan@fspac.ro

Az egyetemi oktatás gyakorlat-orientált képzésének támogatására jött létre a BBTE Kommunikáció szakkollégium, amelynek küldetése, hogy a téma iránt érdeklődők számára egy olyan környezetet teremtsen, amelyben az egyetemi hallgatók, a tanárok és a szakemberek segítségével gyakorlati kihívásokkal találkozhatnak.

 

A szakkollégium célkitűzései 

Kampány- és reklámkommunikációs tevékenységek vizsgálata és tervezése külső partnerek segítségével. A kampányok célcsoportjainak, céljainak és elvárt eredményeinek megfogalmazása. A kommunikáció szakon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése.

A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók promoválási és arculati tervek megvalósításán, illetve különböző kommunikációs projektekben dolgozhatnak. A munkafolyamat a megrendelői brief átvételével kezdődik, ezt követi az adott szervezet piaci környezetének a felmérése, a tervek kidolgozásához szükséges információk begyűjtése és feldolgozása, végezetül pedig a terv elkészítése és a javaslatok megfogalmazása.

 

Tevékenységek menete 

A félév során három előre meghirdetett találkozás a partner céggel a következő tematika szerint:
– a megrendelő szervezetek bemutatkozása és a briefek átadása,
– a csapatok félévközi beszámolója az eddigi megvalósításokról,
– az elkészült projektek bemutatása és kiértékelés.

A félév során a szakkollégisták számára különböző konzultációkat és készségfejlesztési workshopokat szervezünk, hogy ez által is gazdagodjon szakmai és személyes tudásuk.

 

Miért éri meg? 

– egyéni tutoriális képzés
– szakmai kapcsolatépítési lehetőségek
– elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése
– valós projekteken dolgozás lehetősége
– távlatilag munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőség

Mit várunk el? 

– aktív szerepvállalás a projekt kidolgozásában
– folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel
– határidők betartása
– szakmailag igényes raportok leadása

 

Ki pályázhat? 

Bárki, aki kedvet kapott hozzá és első-, másod- vagy harmadéves, kommunikáció szakos diák

 

Helyek száma

10 fő

 

Megrendelői briefek 2018 

Bere a la Cluj megnézem 

Korzó Egyesület megnézem

Paprika Rádió megnézem

UBB Invent projekt megnézem

 

 

Kapcsolattartó
Krippán Kinga
krippán.kinga@gmail.com

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj 

A BBTE és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ösztöndíjprogram alapképzéses, mesteris és doktoris hallgatók számára. A “magyar Erasmus”-ként is emlegetett mobilitási programmal egy félévet (5 hónap) tanulhatsz a Kárpát-medence bármelyik államilag elismert felsőoktatási intézményében. További részletek a program hivatalos oldalán: megnézem

 

  KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71

TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: kommunikacio@fspac.ro