FELVÉTELI

BEMUTATÁS

Ha középiskolás éveid alatt belekóstoltál a diákrendezvények szervezésébe, szerettél reklámokat nézni, esetleg gyártani, aktívan részt vettél a helyi diáktanácsban, érdekelt, hogy miként építenek fel egy brand-et, rendszeresen írtál cikkeket a suliújságban, izgalmasnak találtad a régi és új média világát vagy te álmodtad meg a sulirádiót akkor nálunk a helyed.

A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet három éves alapképzése olyan gyakorlati tudást biztosít számodra, amellyel sikeresen elhelyezkedhetsz a rendezvényszervezés, rádió- vagy televíziós műsorvezetés, PR tanácsadás, vagy éppen a reklámtervezés és gyártás területein.

Az utóbbi 10 évben végzett hallgatóink között van, aki szervezetek arculatának a tervezésével foglalkozik, van, aki rendezvények és kampányok tervezésében és lebonyolításában vesz részt, van, aki politikai pártok kommunikációjában tevékenykedik, de számos olyan alumni hallgatónk is van, aki a média világában találta meg számításait.

A felvételi három szakaszra bontható, ezek alapján alakul ki a végleges sorrend az állami támogatású, valamint tandíjköteles helyekre bejutott felvételizők között. Első szakaszban a beiratkozás során leadott motivációs levelek elbírálására kerül sor. A vizsgabizottság megfelelt/nem felelelt meg minősítéssel értékeli a leadott motivációs leveleket. A motivációs levél célja, hogy a vizsgabizottságot meggyőzze a felvételiző alkalmasságáról és megfelelő készségeiről.

Második szakaszban a helyek elosztására kerül sor az első szakaszt sikeresen teljesítő felvételizők között. A sorrend kialakítása során az elsődleges szempont az érettségi vizsga átlageredménye. Pontegyenlőség esetén második szempontként a magyar nyelv és irodalom tárgyból szerzett írásbeli eredmény számít. A harmadik szempont pedig a magyar nyelv és irodalom tárgyon kívül az érettségin elért legnagyobb írásbeli jegy.

A harmadik szakaszban kialakul egy végleges sorrend a tandíjmentes és tandíjköteles helyekre bejutott jelentkezőkről. Ebben a szakaszban a felvételiző dönt, hogy elfoglalja vagy visszautasítja a megszerzett helyét. Amennyiben a visszaigazolási időszakban valaki nem jelenik meg, felvételi szándéka automatikusan megsemmisül, az általa elfoglalható hely felszabadul, amit a várólistán szereplő diák tölthet be.

HASZNOS INFÓK

Helyek száma és felvételi díj
A 2019-2020-as tanévre alapképzésen 36 tandíjmentes és 24 tandíjköteles hely van meghirdetve. A felvételi díj 200 RON, amit a kari titkárságon lehet kifizetni. A felvételi díj kifizetése alól részben vagy teljesen mentesülő diákoknak a felvételi során be kell mutatniuk az igazoló okiratok eredeti példányát, mint alkalmazotti vagy tanári igazolás, szülők halotti bizonyítványa, árvaházak által kiállított igazolás. A fizetéses helyekre bejutó diákok számára az éves tandíj 2900 RON.

Előiratkozási lehetőség
A BBTE a felvételiző diákok számára online előiratkozási lehetőséget biztosít. Az előiratkozott diákok számára az iratkozási folyamat lényegesen gyorsabb, mivel csak a bevezetett adatok helyességét szükséges ilyenkor leellenőrizni. Az előiratkozásra az alábbi weboldalon van lehetőség: megnézem

Ingyenes helyek vidéki iskolásoknak
A BBTE a vidéki iskolákból érkező felvételizők számára külön 161 ingyenes helyet hirdet meg a 2018-2019-es tanévre. Erről részletesebb leírás olvasható az alábbi weboldalon: megnézem

EU tagországból érkező felvételizők
Az EU tagországokból érkező felvételizők számára szükséges az érettségi oklevél hivatalos elismertetése. Ezzel kapcsolatosan minden fontos tudnivaló megtalálható magyar, román, angol, német és francia nyelven a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok osztályának weboldalán megnézem

Tantárgyversenyek
Az országos vagy nemzetközi tantárgyversenyeken, valamint az Oktatási Minisztérium által elfogadott országos vagy nemzetközi tudományos, kulturális vagy diákversenyeken dobogós helyezést elérő diákok automatikusan felvételt nyernek. A beiratkozáskor az oklevél eredeti példányát szükséges bemutatni.

Pedagógia modul
Az alapképzéses diákok számára, akik a tanári pályát is fontolóra veszik, lehetőség van beiratkozni a pedagógia modulra, amelyet a BBTE Tanárképző Intézete szervez minden évben. Ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatás az intézet weboldalán található: megnézem

Több szakon tanuló diákok
A párhuzamosan más szakon is tanuló diákok az egyetemi státust igazoló okiratot kell bemutassanak a felvételi során.

Szálláslehetőség a felvételi alatt
A BBTE a felvételiző diákok számára szálláslehetőséget biztosít a Hasdeu utcai diáknegyedben található IV-es számú bentlakásban. Az egyetem által biztosított szállásokat azok igényelhetik, akik nem rendelkeznek állandó lakhellyel Kolozsváron és 20 km-es vonzáskörzetében. Erről részletesebb tájékoztatás az alábbi weboldalon érhető el: megnézem

 

2019. szeptember 11-14. között  

A jelentkezők beiratkozása (szombaton is) a Kar székhelyén
Hétköznap 9:00 és 15:00 óra között. Szombaton 9:00 és 13:00 óra között.

2019. szeptember 15. 

Az előzetes eredmények kifüggesztése

2019. szeptember 16-17. 

A fellebbezések benyújtása, észrevételek, hibák rögzítése

2019. szeptember 16-17. 

A megszerzett helyek visszaigazolása

2019. szeptember 18.

Újraelosztási kérelmek benyújtása a “függőben levő” jelentkezők esetében

2019. szeptember 18. 

Az újraosztás utáni eredmények kifüggesztése

2019. szeptember 19. 

A helyek visszaigazolása az újraosztást követően

2019. szeptember 20. 

A végleges eredmények kifüggesztése

A felvételihez egy boríték típusú dossziéban az alábbi iratokra van szükség:

 • Előzetesen kitöltött motivációs levél: letöltés
 • A helyszínen kitölthető beiratkozási űrlap
 • Az érettségi bizonyítvány eredeti vagy hitelesített másolata
 • A helyszínen befizetett iratkozási díj után kapott kifizetési bizonylat

 

Kiknek szól?

A képzés azoknak a gyakorlati szakembereknek szól, akiknek mindennapi munkájuk szerves része a személyközi vagy a nagyobb csoportokkal való kommunikáció: oktatók, képzők, a média munkatársai, közép- és felsővezetők, jogászok, lelkészek, irodavezetők, human erőforrás menedzserek vagy más területek képviselői.

Mit kínál a program?

A képzési program gyakorlati jellegű. A két éves mesterképzés négy nagyobb modulra bontható. Ezek a következők: verbális kommunikáció, non-verbális kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, valamint arculatépítés.

Mi a felvételi menete?

A felvételi során az államvizsga érdemjegye (30%) és a motivációs interjú értékelése (70%) alapján alakul ki a végső sorrend. A motivációs interjú egy kötetlen formájú beszélgetés, melynek célja felmérni azt, hogy a jelentkező az oktatott / fejlesztett kompetenciáknak hol venné hasznát, tudja-e már, hogy szakmai érvényesülése érdekében milyen irányban szükséges fejlesztenie készségeit.

Meghirdetett helyek

A 2019-2020-as tanévben a mesteri programunk összesen 50 diáknak kínál helyet. Ebből 15 darab ingyenes és 35 darab tandíjköteles hely áll a felvételiző diákok rendelkezésére. A tandíjköteles helyekre bejutó diákok számára az éves tandíj 2900 RON, ami négy részletben fizetendő a tanév során.

2019. szeptember 11-13. 

A jelentkezők beiratkozása a Kar székhelyén

2019. szeptember 14. 

A felvételi interjúk lebonyolítása
Helyszín: 301. terem / Kezdés: 12:00 óra

2019. szeptember 15. 

Az előzetes eredmények kifüggesztése

2019. szeptember 16-17. 

A fellebbezések benyújtása, észrevételek rögzítése

2019. szeptember 16-17. 

A megszerzett helyek visszaigazolása

2019. szeptember 18. 

Újraosztási kérelmek benyújtása a “függőben levő” jelentkezők esetében

2019. szeptember 18. 

Az eredmények kifüggesztése az újraosztást követően

2019. szeptember 19. 

A helyek visszaigazolása az újraosztást követően

2019. szeptember 20. 

A felvételi végleges eredményeinek kifüggesztése

 

A felvételihez egy boríték típusú dossziéban az alábbi iratokra van szükség:

 • Beiratkozási lap (kitölthető helyszínen vagy online a weboldalunkon)
 • Születési bizonyítvány (eredeti és másolat)
 • Személyigazolvány (másolat)
 • Érettségi diploma (eredeti)
 • Líceumi törzskönyvi kivonat (eredeti)
 • Licensz diploma vagy ezt helyettesítő okirat (eredeti)
 • Alapképzéses törzskönyvi kivonat (eredeti)
 • Nyelvtudást igazoló okirat, legalább B2-es szint (eredeti). KIVÉTEL: Amennyiben az alapképzést a jelentkező idegen nyelven végezte, és a mesterképzés is elérhető azon a nyelven
 • 2 db fénykép (¾ cm)
 • Orvosi igazolás („clinic sănătos”) – (eredeti)
 • Egyéb a felvételi kiírásban meghatározott iratok (CV, motivációs levél)
 • Beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta
 • Amennyiben már elvégzett egy mesterképézést, ennek igazoló iratai (elvégzett évek, képzés formája)
 • Papír irattartó

 

Helyek visszaigazolásához szükséges iratok: (személyesen történik)

 • Hiányzó iratok pótlása
 • Tanulmányi szerződés
 • Visszaigazolási nyilatkozat
 • Tandíj első részletének kifizetését igazoló nyugta (amennyiben tandíjas helyet foglal el a jelentkező)

 

Azon diákok számára, akik a kommunikáció, reklám, közösségi média, közkapcsolatok, politikai kommunikáció vagy branding területén terveznek PhD fokozatot szerezni, a tanszéken működő Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Doktori Iskola kínál továbbtanulási lehetőséget.

A doktori iskolán belül román, angol vagy magyar nyelven lehet PhD dolgozatot írni. Magyar nyelvű dolgozat írására intézetünk habilitált oktatóinál van lehetőség: dr. Vincze Hanna Orsolya és dr. Kádár Magor.

A felvételi menetéről és a beiratkozáshoz szükséges iratokról részletesebb tájékoztatás található a BBTE Doktori Intézet weboldalán: megnézem

VINCZE HANNA ORSOLYA 

#médiareprezentáció #politikaikommunikáció #médiakonvergencia #newmedia #kommunikációs.kultúrák #interkulturális.kommunikáció 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

KÁDÁR MAGOR 

#imázselemzés #szervezeti.kommunikáció #place.branding #rendezvénymárkázás #érzékszervi.marketing #personal.branding 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

 

 

 

2018. szeptember 3-7. 

A jelentkezők beiratkozása. A beiratkozás a Doktori Tanulmányok Intézeténél történik hétköznaponként 10 és 14 óra között.

2018. szeptember 10-18. 

A meghirdetett felvételi vizsgák időszaka. Ebben az időszakban kerül sor a felvételi írásbeli vizsgára és a kutatási terv szóbeli bemutatására.

2018. szeptember 19-21. 

A fellebbezések benyújtása.

2018. szeptember 24-26. 

A megszerzett helyek visszaigazolása.

2018. október 1. 

A doktorandusz hallgatók beiskolázása

kitöltött és kinyomtatott beiratkozási űrlap | beiratkozás online: megnézem

önéletrajz (Europass formátum)

publikációs jegyzék

érettségi diploma (eredeti vagy hitelesített másolat)

alapképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

mesterképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

születési bizonyítvány (eredeti vagy hitelesített másolat)

személyazonossági igazolvány (egyszerű fénymásolat)

a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

boríték típusú dosszié

 

  KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71
TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: felveteli@fspac.ro