FELVÉTELI

BEMUTATÁS

Ha középiskolás éveid alatt belekóstoltál a diákrendezvények szervezésébe, szerettél reklámokat nézni, esetleg gyártani, aktívan részt vettél a helyi diáktanácsban, érdekelt, hogy miként építenek fel egy brand-et, rendszeresen írtál cikkeket a suliújságban, izgalmasnak találtad a régi és új média világát vagy te álmodtad meg a sulirádiót akkor nálunk a helyed.

A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet három éves alapképzése olyan gyakorlati tudást biztosít számodra, amellyel sikeresen elhelyezkedhetsz a rendezvényszervezés, rádió- vagy televíziós műsorvezetés, PR tanácsadás, vagy éppen a reklámtervezés és gyártás területein.

Az utóbbi 10 évben végzett hallgatóink között van, aki szervezetek arculatának a tervezésével foglalkozik, van, aki rendezvények és kampányok tervezésében és lebonyolításában vesz részt, van, aki politikai pártok kommunikációjában tevékenykedik, de számos olyan alumni hallgatónk is van, aki a média világában találta meg számításait.

A felvételi három szakaszra bontható, ezek alapján alakul ki a végleges sorrend az állami támogatású, valamint tandíjköteles helyekre bejutott felvételizők között. Első szakaszban a beiratkozás során leadott motivációs levelek elbírálására kerül sor. A vizsgabizottság megfelelt/nem felelelt meg minősítéssel értékeli a leadott motivációs leveleket. A motivációs levél célja, hogy a vizsgabizottságot meggyőzze a felvételiző alkalmasságáról és megfelelő készségeiről.

Második szakaszban a helyek elosztására kerül sor az első szakaszt sikeresen teljesítő felvételizők között. A sorrend kialakítása során az elsődleges szempont az érettségi vizsga átlageredménye. Pontegyenlőség esetén második szempontként a magyar nyelv és irodalom tárgyból szerzett írásbeli eredmény számít. A harmadik szempont pedig a magyar nyelv és irodalom tárgyon kívül az érettségin elért legnagyobb írásbeli jegy.

A harmadik szakaszban kialakul egy végleges sorrend a tandíjmentes és tandíjköteles helyekre bejutott jelentkezőkről. Ebben a szakaszban a felvételiző dönt, hogy elfoglalja vagy visszautasítja a megszerzett helyét. Amennyiben a visszaigazolási időszakban valaki nem jelenik meg, felvételi szándéka automatikusan megsemmisül, az általa elfoglalható hely felszabadul, amit a várólistán szereplő diák tölthet be.

HASZNOS INFÓK

Online iratkozás 2021-ben
A 2021-2022-es tanévre a felvételizők iratkozása online zajlik. Ehhez első körben az alábbi oldalon kell megtenni az előregisztráció lépéseit (megnézem). Ezután a megadott e-mailre érkezik egy felhasználónév és egy jelszó, amelyek segítségével ugyanezen az oldalon a második szakaszba lehet lépni, ahol a megfelelő dokumentumok feltöltésére és az online fizetésre kerülhet sor.

Helyek száma és felvételi díj
A 2021-2022-es tanévre alapképzésen 36 ingyenes és 24 tandíjköteles hely van meghirdetve. A felvételi díj kifizetése alól részben vagy teljesen mentesülő diákoknak a felvételi során be kell mutatniuk az igazoló okiratok eredeti példányát, mint alkalmazotti vagy tanári igazolás, szülők halotti bizonyítványa, árvaházak által kiállított igazolás. A fizetéses helyekre bejutó diákok számára az éves tandíj 2900 RON.

Ingyenes helyek vidéki iskolásoknak
A BBTE a vidéki iskolákból érkező felvételizők számára külön helyeket biztosít. Erről részletesebb leírás olvasható az alábbi weboldalon: megnézem

EU tagországból érkező felvételizők
Az EU tagországokból érkező felvételizők számára szükséges az érettségi oklevél hivatalos elismertetése. Ezzel kapcsolatosan minden fontos tudnivaló megtalálható magyar, román, angol, német és francia nyelven a BBTE Nemzetközi Kapcsolatok osztályának weboldalán megnézem

Tantárgyversenyek
Az országos vagy nemzetközi tantárgyversenyeken, valamint az Oktatási Minisztérium által elfogadott országos vagy nemzetközi tudományos, kulturális vagy diákversenyeken dobogós helyezést elérő diákok automatikusan felvételt nyernek. A beiratkozáskor az oklevél eredeti példányát szükséges bemutatni.

Pedagógia modul
Az alapképzéses diákok számára, akik a tanári pályát is fontolóra veszik, lehetőség van beiratkozni a pedagógia modulra, amelyet a BBTE Tanárképző Intézete szervez minden évben. Ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatás az intézet weboldalán található: megnézem

Több szakon tanuló diákok
A párhuzamosan más szakon is tanuló diákok az egyetemi státust igazoló okiratot kell bemutassanak a felvételi során

 

2021. júliusi felvételi

A jelentkezők beiratkozása online az alábbi címen: megnézem
A beiratkozás a sikeres előiratkozás után történik

Jelentkezők beiratkozása: július 12-16. (szombaton és vasárnap is)

Előzetes eredmények kifüggesztése: július 19.

Fellebbezések benyújtása, észrevételek, hibák, kihagyások rögzítése: július 20-21.

Visszaigaolások és az újraelosztási kérések benyújtása: július 20-23.

Megmaradt helyek újraosztása: július 24.

Az újraosztás utáni eredmények kifüggesztése: július 25.

Helyek visszaigazolása az újraosztást követően: július 26-27.

Végleges eredmények kifüggesztése: július 29.

További információk itt: www.fspac.online

1. Előiratkozás után kapott melléklet (anexa 1 – fisa de inscriere)
(mindkét oldalon aláírt, scannelt változatban)

2. Érettségi bizonyítvány 
(diploma de bacalaureat, eredeti, mindkét oldal scannelve)

3. Törzskönyvi kivonat 
(foaia matricola, eredeti, minden oldal scannelve)

4. Születési anyakönyvi kivonat
(certificat de nastere, eredeti, scannelve) 

5. Személyazonossági igazolvány
(carte de identitate, eredeti, scannelve) 

6. Orvosi igazolás
(adeverinta medicala tip, eredeti, scannelve) 

7. Motivációs levél
(scrisoare de motivatie, kitöltött formanyomtatvány) 

8. Beiratkozási díj kifizetésének igazolása
(dovada achitarii taxelor de admitere) 

 

Kiknek szól?

A képzés azoknak a gyakorlati szakembereknek szól, akiknek mindennapi munkájuk szerves része a személyközi vagy a nagyobb csoportokkal való kommunikáció: oktatók, képzők, a média munkatársai, közép- és felsővezetők, jogászok, lelkészek, irodavezetők, human erőforrás menedzserek vagy más területek képviselői.

Mit kínál a program?

A képzési program gyakorlati jellegű. A két éves mesterképzés négy nagyobb modulra bontható. Ezek a következők: verbális kommunikáció, non-verbális kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, valamint arculatépítés.

Mi a felvételi menete?

A 2021-2022-es tanévre a felvételizők iratkozása online zajlik. Ehhez első körben az alábbi oldalon kell megtenni az előregisztráció lépéseit (megnézem). Ezután a megadott e-mailre érkezik egy felhasználónév és egy jelszó, melyek segítségével ugyanezen az oldalon a második szakaszba lehet lépni, ahol a megfelelő dokumentumok feltöltésére és az online fizetésre kerülhet sor. A felvételi során az államvizsga érdemjegye (30%) és a motivációs interjú értékelése (70%) alapján alakul ki a végső sorrend. A motivációs interjú egy kötetlen formájú beszélgetés, melynek célja felmérni azt, hogy a jelentkező az oktatott / fejlesztett kompetenciáknak hol venné hasznát, tudja-e már, hogy szakmai érvényesülése érdekében milyen irányban szükséges fejlesztenie készségeit.

Meghirdetett helyek

A 2021-2022-es tanévben a mesteri programunk összesen 50 diáknak kínál helyet. Ebből 16 darab ingyenes és 34 darab tandíjköteles hely áll a felvételiző diákok rendelkezésére. A tandíjköteles helyekre bejutó diákok számára az éves tandíj 2900 RON, ami négy részletben fizetendő a tanév során.

2021. július

A jelentkezők beiratkozása online az alábbi címen: megnézem
megj. A beiratkozás a sikeres előiratkozás után történik

Jelentkezők beiratkozása: július 12-16.

Interjú időpont: július 18. (vasárnap)

Előzetes eredmények kifüggesztése: július 20.

Fellebbezések benyújtása, észrevételek, hibák, kihagyások rögzítése: július 21-22.

Megszerzett helyek visszaigazolása: július 21-23.

Újraelosztás: július 24.

Az újraosztás utáni eredmények kifüggesztése: július 25.

Helyek visszaigazolása az újraosztást követően: július 26-27. 

Végleges eredmények kifüggesztése: július 29.

 

1. Az előiratkozás után kapott melléklet (anexa 1) 
(Fișa de înscriere, mindkét oldalon aláírt, scannelt formában)

2. Születési bizonyítvány
(Certificat de naștere, eredeti, scannelve)

3. Személyi igazolvány
(Cartea de identitate, eredeti, scannelve)

4. Érettségi diploma
(Diploma de bacalaureat, eredeti, scannelve)

5. Érettségi diploma törzskönyvi kivonat
(Foaia matricolă, eredeti, scannelve) 

6. Licensz diploma vagy ezt helyettesítő okirat
(Diplomă de licență sau adeverință de licență)

7. Nyelvtudást igazoló okirat, legalább B1-es szint
(Atestat sau certificat de competență lingvistică) 

8. Orvosi igazolás („clinic sănătos”)
(Adeverință medicală eliberată de medicul de familie)

9. Motivációs levél
(A motivációs levél szabadon választott formátumban készül)

10. Önéletrajz (CV)
(Az önéletrajz szabadon választott formátumban készül) 

 

 

Azon diákok számára, akik a kommunikáció, reklám, közösségi média, közkapcsolatok, politikai kommunikáció vagy branding területén terveznek PhD fokozatot szerezni, a tanszéken működő Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Doktori Iskola kínál továbbtanulási lehetőséget.

A doktori iskolán belül román, angol vagy magyar nyelven lehet PhD dolgozatot írni. Magyar nyelvű dolgozat írására intézetünk habilitált oktatóinál van lehetőség: dr. Vincze Hanna Orsolya és dr. Kádár Magor.

A felvételi menetéről és a beiratkozáshoz szükséges iratokról részletesebb tájékoztatás található a BBTE Doktori Intézet weboldalán: megnézem

VINCZE HANNA ORSOLYA 

#médiareprezentáció #politikaikommunikáció #médiakonvergencia #newmedia #kommunikációs.kultúrák #interkulturális.kommunikáció 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

KÁDÁR MAGOR 

#imázselemzés #szervezeti.kommunikáció #place.branding #rendezvénymárkázás #érzékszervi.marketing #personal.branding 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

 

 

 

2018. szeptember 3-7. 

A jelentkezők beiratkozása. A beiratkozás a Doktori Tanulmányok Intézeténél történik hétköznaponként 10 és 14 óra között.

2018. szeptember 10-18. 

A meghirdetett felvételi vizsgák időszaka. Ebben az időszakban kerül sor a felvételi írásbeli vizsgára és a kutatási terv szóbeli bemutatására.

2018. szeptember 19-21. 

A fellebbezések benyújtása.

2018. szeptember 24-26. 

A megszerzett helyek visszaigazolása.

2018. október 1. 

A doktorandusz hallgatók beiskolázása

kitöltött és kinyomtatott beiratkozási űrlap | beiratkozás online: megnézem

önéletrajz (Europass formátum)

publikációs jegyzék

érettségi diploma (eredeti vagy hitelesített másolat)

alapképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

mesterképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

születési bizonyítvány (eredeti vagy hitelesített másolat)

személyazonossági igazolvány (egyszerű fénymásolat)

a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

boríték típusú dosszié

 

  KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71
TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: felveteli@fspac.ro